buvard

31606
EGIC PHARMA 3

チョッと変り種EGIC PHARMAのビュバー。イラストがカワイイ!!
レアなビュバーです。
23×15.5cm×2