buvard

31605
EGIC PHARMA 2

チョッと変り種EGIC PHARMAのビュバー。イラストがカワイイ!!
レアなビュバーです。
23×15.5cm×2